Mittwoch, 18. Februar 2015

Start

Doropol

 

Biuro języków i usług hostessy na międzynarodowych targach pod kierownictwem Doroty Weclawski specjalizuje się zarówno w tłumaczeniach z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski jak i zapewnia usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych w języku angielskim i włoskim.

Od lutego 2009 roku jestem tłumaczem przysięgłym ję
zyka niemieckiego i polskiego przy Wyższym Sądzie Krajowym w Düsseldorfie.

Od lutego 2003 roku do kwietnia 2013 roku prowadziłam działalność handlową i gospodarczą jako promotor i hostessa. W maju 2013 roku założyłam firmę Doropol, która wykonuje zlecenia biznesowe tłumaczeń i usług hostessy na targach międzynarodowych, szczególnie w miastach Düsseldorf, Kolonia i Essen .

Jestem absolwentką wydziału Amerykanistyki, Italienistyki oraz studiów Wychowania Fizycznego uniwersytetu im. Heinricha Heine w Düsseldorfie. Oprócz tytułu Master of Arts (M.A.) posiadam dodatkowo certyfikat 'DaF/ Deutsch als Fremdsprache', który uprawnia mnie do nauczania języka niemieckiego jako języka obcego.

Jestem również
przez Izbę Handlową w Düsseldorfie kwalifikowanym agentem biura podróży. Doświadczenie zawodowe w doradztwie, marketingu i obsłudze ruchu turystycznego zdobyłam w różnych biurach podróży na terenie Niemiec i jako przewodniczka, recepcjonistka i asystentka w zarządzaniu hotelami na całym świecie.

Specjalność

Intermedialność, turystyka, prezentacja samochodów, przemysł mięsny, nauka sportu

Źródło zdjęcia: www.yahoo.com